Meidät on hyväksytty palvelusetelin palveluntuottajaksi Raahen seutukunnan alueella

  • veteraanin tukipalveluissa
  • kylvetyksessä
  • henkilökohtaisessa avustamisessa

Arvonlisäverottomat palvelut
Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Kotipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista.

Kotipalveluiden tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys- ja saattajapalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Tiesitkö tämän kotitalousvähennyksestä ?

  • Kotitalousvähennystä voi saada tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä. Siihen kuuluu mm. lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten pesuapu, pukeutuminen, syöttäminen ja muu huolenpito. Hoiva- ja hoitotyötä on myös toisen avustaminen kaupassa tai lääkärissä sekä pankissa tai apteekissa asiointi toisen puolesta.

Saat vähennyksen, kun työ

  • kohdistuu sinuun tai samassa taloudessa asuvaan henkilöön
  • tehdään kotonasi tai vapaa-ajan asunnollasi
  • vähennyksen voi saada myös siivous, remontti tai kotitaloustyöstä

Kotitalousvähennystä ei voi saada

  • jos kunta on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen tehtyyn työhön, kotitalousvähennystä ei saa edes itse maksetusta osasta
  • kunnan palvelut eivät oikeuta vähennykseen. Vähennystä ei saa vaikka työn olisi tehnyt yksityinen tai yleishyödyllisenä yhteisönä toimiva palvelutaho, jos maksu maksetaan kunnalle/kaupungille.

Tarkemmat ohjeet löydät Vero.fi -sivulta